Reigersborg Noord fase 3, Hoogkarspel

Waar het landschapsthema in Reigersborg Zuid nog water was, gaan we in Reigersborg Noord over op groen. De speelse wijkindeling met hofjesstructuur in combinatie met de architectuurstijlen ‘Dorps’ en ‘Lanen’ maken Reigersborg Noord tot een aantrekkelijk woongebied.

Dwars door de wijk, van noord naar zuid, loopt bovendien een ecologische groenzone waar natuur en recreatie elkaar in evenwicht houden. De bijzondere speelplekken in de wijk zijn ontworpen door De Twee Heren, die zijn gespecialiseerd in de aanleg van natuurspeelplaatsen.

In deze nieuwste uitbreidingswijk van hoofdkern Hoogkarspel ontwikkelden wij, in nauwe samenwerking met de gemeente Drechterland, vrijwel elk jaar een nieuwe fase. In totaal zijn hier zo’n 250 woningen voor jong en oud verrezen.

Planomvang: 250 woningen en 8 appartementen
Architect: TBE-ZA Architecten & Ingenieurs en BBHD Architecten
Realisatieperiode: 2014 – 2020

 

Reigersborg