Hoogkarspel, Reigersborg-Zuid

Voor de stedenbouwkundige visie voor de hele wijk Reigersborg is de bekende landschapsarchitect Khandekar in de arm genomen. Omdat Reigersborg een duurzame, toekomstgerichte uitbreiding van Hoogkarspel moest worden, heeft hij een bijzonder uitgangspunt genomen: het zichtbaar maken van de regionale, landschappelijke karakteristieken.

Daartoe heeft hij onder meer de wijk in twee delen opgesplitst: de Blauwe Zuid en de Groene Noord. In het noordelijke deel is de waterstand lager en vormt groen het hoofdthema. In het nattere zuiden bepalen vooral water en rietbegroeiing het natuurlijke karakter. Veel achtertuinen grenzen daar aan doorvaarbaar polderwater. Reigersborg-Zuid kent een verkaveling met een wooneilandenstructuur.

De architectuur en materiaalkeuze voor de woningen in Reigersborg-Zuid zijn traditioneel en eigentijds tegelijk. Beide wijkdelen zijn in nauwe samenwerking met de gemeente Drechterland ontwikkeld. Wij hebben het plan in fases gerealiseerd.

Planomvang: 247 woningen en 20 appartementen
Architecten: Zeeman Architekten
Realisatieperiode: 2001 – 2013

Projectwebsite

reigersborg_logo