Hoorn, Oostereiland

Het Oostereiland, ook wel Schuyteneiland genaamd, vormde in de tweede helft van de 17de eew samen met het Visserseiland een belangrijke aanlegplaats voor internationale handelsschepen. Zoals op meer plaatsen in Hoorn leven historie en heden hier ook nu nog broederlijk naast elkaar.

Met zijn historische gebouwen is het Oostereiland nu nog eigendom van de staat. De gemeente heeft echter het voornemen om aan het gebied een woonbestemming te geven. Als betrokken Hoornse projectontwikkelaar wil Terra Marique graag meewerken aan de herinrichting van deze unieke locatie. Omdat wij bij al onze projecten streven naar een hoogwaardige woonomgeving, hechten wij grote waarde aan een intensieve samenwerking met buurt, gemeente, belangenverenigingen en andere betrokkenen.

De prachtige ligging van Oostereiland is een uitdaging. Straks zal de haven nog meer aan aantrekkingskracht winnen. Een zonnige toekomst ligt in het verschiet, maar er is wel een schaduwzijde: de beperkte bereikbaarheid van het eiland. De enige toegang naar het eiland is momenteel via de binnenstad van Hoorn. Bij het verrijzen van een nieuwe woonwijk zou dat een aanzienlijk grotere verkeersdrukte tot gevolg hebben. Dat is en blijft in onze ogen ongewenst. Zo’n bijzondere plek verdient in de visie van Terra Marique dan ook een bijzonder en duurzaam plan.

Terra Marique pleit ervoor om het Oostereiland op een natuurlijke wijze in tweeën te verdelen, door de doorvaart vanuit de Grashaven te verleggen naar het midden van het eiland. Het noordelijke deel zou plaats kunnen bieden aan (gerestaureerde) monumentale gebouwen, aangevuld met horecavoorzieningen. Dit deel is alleen met een route voor langzaam verkeer vanuit het centrum bereikbaar. Het zuidelijke deel zou kunnen worden aangesloten op de strekdam. Voor auto’s die via het Visserseiland en de strekdam op Oostereiland komen, is ondergrondse parkeerruimte aan te bevelen. Zo ontstaan twee eilanden die toch samen één geheel blijven vormen.

Met het ‘knippen’ van het Oostereiland komt de doorvaart veel dichter bij de binnenstad. Hierdoor zullen in het zomerseizoen meer inwoners en toeristen vanuit de binnenstad het Oostereiland bezoeken. Rustig vanaf een terras de bruine vloot in de buitenhaven bekijken of uitwaaien op de wandelboulevard. De beide delen zijn heel goed te verbinden met een voetgangersbrug. De verkeerstoegang via de strekdam zorgt ervoor dat het historische hart van Hoorn zoveel mogelijk wordt ontzien.