Blokker, Park La Fontana

Het door ons ontwikkelde stedenbouwkundig plan voor Park La Fontana is ontstaan vanuit de gedachte om te komen tot een nieuwe buitenplaats in de stad. Daarbij was ‘wonen in het groen’ een belangrijk uitgangspunt. Het bestaande parkgebied werd daarbij zoveel mogelijk behouden en uitgebreid in aansluiting op de huidige structuur en natuurwaarden. In het plan zou veel water worden gegraven, waardoor verschillende eilanden zouden ontstaan. Hier konden zich vervolgens dezelfde natte natuurwaarden ontwikkelen als in het bestaande gebied. Bovendien zouden dan zoveel mogelijk bestaande bomen blijven staan, waardoor het volwassen karakter van het huidige park gehandhaafd kon blijven. Tevens werd er in het ontwerp veel belang gehecht aan de dijkenstructuur en de te handhaven singels.

Het openbare karakter van het gebied stond bij onze planontwikkeling centraal. De klassieke buitenplaats kenmerkt zich immers door één of meerdere gebouwen in een parkachtige setting. Formeel vormgegeven bomenlanen of zichtlijnen zorgen daarbij voor een duidelijke structuur. De gebouwen staan op strategische plekken in het park. De gebouwen vormen een eenheid met het park. Om het concept ‘buitenplaats’ op deze locatie vorm te geven werd aan het waterrijke en organisch vormgegeven park een formeel element in de vorm van statige bomenlanen toegevoegd. Deze lanen scheppen een duidelijk kader, waarbinnen de bebouwing een vanzelfsprekende plaats kon krijgen.