Onderdijk, Goineg Weune

ZeemanVastgoed is door gemeente Wervershoof uitgenodigd om in wedstrijdverband een plan te ontwikkelen en te presenteren voor de woningbouwlocatie Dirk Bijvoetweg te Onderdijk. Het plan behelst twee plandelen, een noordelijk en zuidelijk plandeel. Voor beide plandelen was de vraag een stedenbouwkundig ontwerp op te maken, waarbij voor het noordelijk plandeel tevens een architectonisch ontwerp gemaakt diende te worden. Wij hebben agNOVAarchitecten uit Amersfoort gevraagd om dit samen met ons vorm te geven en nader uit te werken.

Zowel de stedenbouwkundige visie als het architectonisch ontwerp zijn in nauw overleg tussen beide partijen tot stand gekomen. De visie is gebaseerd op het dorpse karakter van Onderdijk die gekenmerkt wordt door de kleinschaligheid aan water. Daarnaast is gekeken naar de korrelgrootte en bestaande kaprichtingen die je terug vindt in de bestaande bebouwing.

De woningen gelegen langs de Dirk Bijvoetweg hebben een andere uitstraling ten opzichte van de overige woningen binnen het plangebied. De woningen langs de Dirk Bijvoetweg zijn voorzien van een rietenkap. Dit geeft een dorps aanzicht met een vriendelijk karakter dat past bij de lintbebouwing die terug is te vinden in Onderdijk.
Het programma van eisen omvatte maximaal 40 woningen die in de volgende verdeling is opgemaakt: 4 levensloopwoningen, 12 twee-onder -een-kapwoningen, 6 geschakelde langs twee-onder-een-kapwoningen, 10 rijenwoningen en 8 vrije kavels.