Ouderkerk aan de Amstel, plan Coevert

Symboliek voor een verbinding tussen Traditie en Toekomst

ZeemanVastgoed is uitgenodigd door de Gemeente Ouder-Amstel om deel te nemen aan de ontwikkelingscompetitie voor project Ouderkerk-Zuid. Om op basis van de inschrijvingsleidraad met haar specifieke randvoorwaarden en eisen tot een helder en wervend plan te komen, hebben wij Loof & Van Stigt architecten en Buro VLUG & Partners landschapsarchitecten, beide uit Amsterdam, gevraagd om dit samen met ons vorm te geven en nader uit te werken.

De stedenbouwkundige visie voor het plangebied “Coevert” hebben wij samen met Oranjewoud ontwikkeld. De visie is gebaseerd op aansluiting op de bestaande historische kern van Ouderkerk a/d Amstel met haar specifieke structuur en bebouwing. Wonen in een dorpse en landelijke sfeer, van kleinschalig intiem tot vrij aan het water in een groene omgeving.

Het plangebied ligt op loopafstand van het sfeervolle dorpscentrum, 150 meter ten noorden van het plangebied stroomt het riviertje de Bullewijk in de Amstel. De strook tussen de bestaande bebouwing aan de Bullewijk en de A9 ten zuiden van Ouderkerk is de afgelopen jaren met nieuwbouw ingevuld.

Het gebied vormt de laatste grootschalige bouwlocatie in deze strook. Een bestaand volkstuinencomplex deelt het plangebied in twee delen. De totale ontwikkeling omvat circa 8,7 hectare en programmatisch dienen er 145 woningen en een school te komen en de volkstuin dient gehandhaafd te blijven. Het ene deelplan wordt genoemd Blokken, waarbij er woonblokken zijn gesitueerd. De drie woonblokken liggen op een autovrij ‘tapijt’ waardoor een aangenaam verblijfsklimaat ontstaat. Auto’s parkeren voornamelijk op de binnenterreinen. Een vierde blok huisvest de toekomstige school.

Het andere deelplan heet Eilanden; de aanwezige waterstructuur is uitgebreid en heeft een drietal eilanden gevormd. Op de eilanden staan de woningen direct aan de 8 meter brede, niet doorgaande straat. De diepe groene kavels variëren in de breedte en worden begrensd door het water en de legakkers. Zo ontstaat aan de achterkant een grote maat tussen de woningen en is de privacy gewaarborgd.

Het plan bestaat uit 131 woningen, onderverdeeld in huur- en koopwoningen en koopappartementen met daaronder commerciële ruimten. Het groen vormt een belangrijke ondersteuning van het plan. Een plein met bomen bindt de blokken. De legakkers zorgen voor een natuurlijke visuele scheiding tussen de kavels op de eilanden. Ook het riet zorgt voor enige visuele scheiding tussen het parkeren en de eilanden.

Presentatiebrochure