Alkmaar, Frederik Hendriklaan

ZeemanVastgoed heeft ingeschreven op een door de gemeente Alkmaar georganiseerde openbare selectie voor de herontwikkeling van een voormalige schoollocatie aan de Frederik Hendriklaan / hoek Heilooërdijk, centraal in de wijk Kooimeer te Alkmaar. Het plan behelst de realisatie van 3 woongebouwen, waarvan 1 in de sociale huur en 2 in de bereikbare en (middel)dure koopsector, in een parkachtige setting. Volgens de uitvraag van de gemeente diende er een zowel een stedenbouwkundige opzet als een architectonische uitwerking op VO-niveau te worden gemaakt. Wij hebben BBHD Architecten uit Alkmaar gevraagd om dit samen met ons vorm te geven en hierbij de lokale woningcorporatie Van Alckmaer voor Wonen betrokken als beoogd afnemer van de sociale huurappartementen.

Zowel de stedenbouwkundige visie als het architectonisch ontwerp zijn zo in nauw overleg tussen de betrokken partijen tot stand gekomen. Het plan is door zijn stedenbouwkundige opzet autonoom aanwezig binnen de bestaande context. In architectuur is gezocht naar een rustige eigentijdse uitstraling, waarbij wordt benadrukt dat de gebouwen te gast zijn in het omliggende park. Door opdeling van de bouwmassa’s wordt de kleinschaligheid benadrukt. Het woonprogramma in cijfers ziet er als volgt uit:

Gebouw A (met half verdiepte parkeergarage)
• 26 appartementen in de koopsector, variërend in oppervlakte van 58 tot 140 m2 GBO, in 3 lagen met accenten op de hoeken van de 4e verdieping
Gebouw B (met parkeren op maaiveld)
• 21 appartementen in de sociale huursector, variërend van 60 tot 64 m2 GBO, in drie bouwlagen, conform wensen/eisen van de woningcorporatie
Gebouw C (met half verdiepte parkeergarage)
• 33 appartementen in de koopsector, variërend in oppervlakte van 58 tot 140 m2 GBO, in 4 lagen met accent op de hoek van de 5e verdieping

Het programma telt derhalve in totaal 80 appartementen. Alle bergingen zijn in de gebouwen gesitueerd. Het openbaar parkeren is gedacht uit te voeren in grastegels, om zo het groene karakter van de parkachtige setting te benadrukken.

november 2016

Architect: