Uithoorn, Allure aan de Amstel

De gemeente Uithoorn heeft in haar raadsvergadering van 22 april 2010 unaniem ingestemd met de planontwikkeling Vinckebuurt. Een plan van circa 280 woningen aan de Amstel in Uithoorn. Een deel van de planontwikkeling, op het voormalige terrein van de Vleeschhoek, ter grootte van 137 woningen zal fasegewijs door ZeemanVastgoed worden gerealiseerd.  Het stedenbouwkundig plan is inmiddels definitief. Op 8 april 2011 is de exploitatieovereenkomst tussen de gemeente en ZeemanVastgoed getekend. Het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld. Daarna is de verdere uitontwikkeling van het plan ter hand genomen. In verband met een procedure heeft de ontwikkeling enige vertraging opgelopen.

Wonen bij de Amstel in het centrum van Uithoorn
Op het voormalige terrein van De Vleeschhoek ontstaat een nieuwe woonomgeving aan de Amstel. ZeemanVastgoed ontwikkelt hier huizen en appartementen voor starters, gezinnen met kinderen, alleenstaanden en stellen van jong tot oud(er). Direct aan de Amstel komen appartementen. Vanaf uw balkon of dakterras kijkt u uit over de Amstel. Middenin ons plandeel in de Vinckebuurt komt een plantsoen met daaromheen verschillende woningtypen. Hier komen twee-onder-een-kapwoningen en (gezins)woningen met een tuin. De architectuur sluit aan bij de jaren ’30 stijl van het Thamerdal.

Kijk voor meer informatie en het aanbod op www.allureaandeamstel.nl.

Planomvang: 92 woningen en 45 appartementen
Architect: TBE-ZA architecten & ingenieurs
Realisatieperiode: 2020 – heden