Warmenhuizen, Landsheer

In het dorp Warmenhuizen in de gemeente Schagen bestaat een grote vraag naar woningbouw. De locatie Remmerdel, gelegen aan de oostkant van Warmenhuizen, biedt kansen om hier invulling aan te geven. De gemeente heeft daarom een projectgroep met inwoners uit Warmenhuizen in het leven geroepen.

Einddoel van het project is om een “woonwijk” te realiseren met woningen, groen en bijbehorende openbare ruimte voor de locatie Remmerdel. Daarmee is de realisatie van de uitbreiding voor een toekomstbestendig, duurzaam en leefbaar Warmenhuizen een feit. Zo wordt de kwaliteit van de bestaande kern versterkt. Een kern waar inwoners gelukkig kunnen leven en verblijven. Inmiddels heeft deze toekomstige nieuwe wijk de naam Landsheer gekregen.

In Landsheer worden 153 woningen gebouwd, waarvan 62 sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen. Er komt een appartementencomplex van 11 woningen, ook aantrekkelijk voor senioren. ZeemanVastgoed zal naast het woningbouwprogramma ook middel-dure en dure koopwoningen realiseren. De 18 vrije kavels zullen door de gemeente worden verkocht. Aan de hand van het bestemmingsplan werkt ZeemanVastgoed aan het ontwerp van de woningen die in de wijk zullen worden gerealiseerd. De verkoop van de woningen uit de eerste fase start in 2022.

Architect:

Belangstellenden kunnen zich reeds aanmelden op:
www.woneninlandsheer.nl