Algemene informatie

Leuk en spannend tegelijk
Een nieuwe woning kopen is leuk. Toch komt er ook veel bij kijken. Best ook een beetje spannend, dus. Eerst verdiept u zich in projectwebsites, brochures en maquettes om uw ideale woning te vinden. En als u een optie overweegt, wilt u élk detail weten. Van alle mogelijkheden om uw persoonlijke woonwensen te realiseren tot en met het tekenen van contracten en de start van de bouw.

Wij vertellen u graag hoe alles in zijn werk gaat. Dat doet de makelaar natuurlijk in een persoonlijk gesprek, als u een optie heeft genomen op een woning. Maar via de links hiernaast kunt u ook alvast veel zaken rustig doorlezen, waaronder diverse overeenkomsten met bijbehorende voorwaarden.

Goed om te weten
Bij aankoop van een woning worden er twee overeenkomsten ter ondertekening aan u voorgelegd. De eerste is de koopovereenkomst en betreft de aankoop van de grond. Deze komt tot stand tussen u en ZeemanVastgoed. De tweede is de aannemingsovereenkomst en betreft de bouw van de woning. Deze komt tot stand tussen u en de aannemer.

U dient zich derhalve te realiseren, dat ZeemanVastgoed geen partij is bij de aannemingsovereenkomst en dus niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de verplichtingen van de aannemer uit hoofde van de aannemingsovereenkomst. De overeenkomsten als hiervoor bedoeld kunt u downloaden via de links hiernaast en krijgt u bovendien tijdens het eerste gesprek van de makelaar overhandigd, zodat u deze rustig door kunt lezen alvorens u overgaat tot aankoop.

Heeft u nog vragen? De makelaar heeft de antwoorden. Dus niet twijfelen, gewoon bellen.

.

 

 

Garantiebepalingen

Extra zekerheid

De aannemer waarmee u een aannemingsovereenkomst sluit mag wellicht een goede bekende zijn, maar toch wilt u natuurlijk zo veel mogelijk zekerheid op papier. Daarom krijgt u als koper van een woning een garantiecertificaat van Woningborg.

De woningen worden namelijk alleen gebouwd door aannemers die zijn aangesloten bij een erkend garantie-instituut, zoals bijvoorbeeld Woningborg. Hierdoor bent u verzekerd van afbouw, kwaliteit en goede garantie.

Kwaliteit
Stel dat uw woning onverhoopt niet aan de gestelde kwaliteitsnormen voldoet, dan zorgt Woningborg dat dit alsnog goed komt. En als de (onder)aannemer failliet gaat, wordt uw woning gewoon afgebouwd.

Daarbij heeft u zes jaar garantie op de kwaliteit van de woning, in sommige gevallen zelfs tien jaar. In de regeling staan de garantietermijnen per woningonderdeel exact vermeld.

Vertrouwen
Woningborg staat vierkant achter de kwaliteit van de woningen. Daarom blijft de garantie ook geldig als u uw woning binnen de garantietermijn verkoopt.

Bekijk hier het filmpje waarin ons project Molenweid in Blokker wordt getoond met uitleg omtrent de garantie van Woningborg.

Meer informatie over de garantieregeling van Woningborg >>

Woningborg

 

 

Klachtenprocedure

Gebreken snel verholpen

De woningen die ZeemanVastgoed ontwikkelt worden gebouwd door de aannemers waarmee wij samenwerken. De afstemming en controle tijdens het bouwproces is optimaal. Toch kunnen er na oplevering of na de onderhoudsperiode onvolkomenheden aan het licht komen. U kunt dan terugvallen op de klachtenprocedure in uw garantieregeling.

Als u een gebrek constateert en uw woning is na 1 maart 2014 opgeleverd, dan kunt u terecht bij Woningborg. Voor woningen met een opleverdatum vóór 1 maart 2014 kunt u zich wenden tot Stichting Garantie Woningbouw Jo Roelof Zeeman. Uiteraard worden alleen mankementen hersteld die onder de betreffende garantieregeling vallen.

Woningborg?
U kunt hier de klachtenprocedure vinden.

Stichting Garantie Woningbouw Jo Roelof Zeeman?
Dan kunt u het klachtenformulier uit uw garantieboekje insturen of het online klachtenformulier invullen.

Klachten kunt u niet mondeling of telefonisch melden, met uitzondering van spoedeisende klachten, zoals lekkage.

De (onder)aannemer die uw woning heeft gebouwd zal indien mogelijk het gebrek zo spoedig mogelijk herstellen.

Heeft u vragen? Mail ze naar klachtenservice@zeemanvastgoed.nl.

SGWJRZ

 

 

Bewust Nieuwbouw

Bewust Nieuwbouw is een initiatief van projectontwikkelaars, beleggers, bouwers en woningcorporaties, verenigd in de NEPROM. Zij ontwikkelen en bouwen huizen, gebouwen en buurten waar mensen graag wonen, werken, winkelen en elkaar ontmoeten. Zij werken, kortom, aan een prettige leefomgeving. De redactie van Bewust Nieuwbouw werkt in opdracht van de NEPROM. Op de NEPROM-website leest u meer over de vereniging.

De meeste mensen hebben weinig ervaring met het kopen of huren van een huis, laat staan een nieuwbouwhuis. Bij nieuwbouw krijgt u te maken met verschillende professionele partijen, zoals de ontwikkelaar en de bouwer. Als u genoeg kennis heeft van wat u te wachten staat en waar u op moet letten, bent u een gelijkwaardige gesprekspartner voor deze professionals. Daar wordt u beter van, en zij ook. Het helpt hen om een nog beter product voor u te maken en u beter van dienst te zijn. Met Bewust Nieuwbouw wordt de verbinding gelegd tussen de aanbieders van nieuwe huizen en u, de consument, door:

  1. actuele, laagdrempelige en uitnodigende informatie te bieden over het kopen, huren en bewonen van nieuwbouwhuizen vanaf het moment dat een verhuiswens ontstaat tot na de overhandiging van de sleutels;
  2. in contact te komen met consumenten, hen aan het woord te laten en hun de mogelijkheid te bieden vragen te stellen en hun mening te geven.
N

 

 

Wat is een energielabel?

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig uw huis is. Er staat bijvoorbeeld informatie op over uw vloerisolatie, ramen en verwarming. Woningen met een A-label zijn het energiezuinigst. Woningen die het minst zuinig zijn, krijgen een G-label. Verder leest u op het energielabel hoe u uw huis energiezuiniger kunt maken.

U krijgt het energielabel van een deskundige die u zelf kiest. Het energielabel is verplicht als u uw huis gaat verkopen of verhuren en is maximaal 10 jaar geldig.

Wat zijn de voordelen?
•Het energielabel kan gunstig zijn voor uw uiteindelijke verkoop- of verhuurprijs.
•Een groen energielabel (A, B of C) kan de verkoop of verhuur van uw huis versnellen.
•U leest in het energielabel hoe u uw huis energiezuiniger kunt maken.

Ieder nieuwbouwhuis heeft tegenwoordig een Energielabel A. Het energielabel wordt bepaald op basis van de getroffen bouwkundige maatregelen en de toegepaste installaties in huis. Net als bij de EPC heeft het energielabel alleen te maken met woninggebonden energiegebruik en gebruikt een klein huis met label A minder energie dan een groot huis met eenzelfde label.

logo-energielabel