Neprom

Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen
2020_Idris_HetNieuweGlas

De Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) is in 1974 opgericht. De NEPROM stelt zich ten doel de samenwerking te bevorderen tussen de overheid en projectontwikkelings-maatschappijen bij de totstandkoming van vastgoedprojecten. Daarnaast streeft de NEPROM ernaar om de gezamenlijke belangen van haar leden te behartigen. De leden van de NEPROM zijn in Nederland gevestigde rechtspersonen, die zich hoofdzakelijk of uitsluitend bezighouden met de ontwikkeling van onroerend goed. De NEPROM hanteert toelatingscriteria voor het lidmaatschap. Deze hebben betrekking op de vakkennis, op financiële stabiliteit en moraliteit. Nieuwe leden dienen de Erecode van de NEPROM te ondertekenen. Daarmee accepteren zij een aantal door de NEPROM geformuleerde gedragsregels.

Als gevolg van de toelatingscriteria zijn overwegend grotere professionele projectontwikkelingsmaatschappijen aangesloten bij de Vereniging. Zij ontwikkelen en realiseren woningbouwprojecten, commercieel vastgoed en recreatief vastgoed, zowel in als buiten het stedelijk gebied. NEPROM-leden ontwikkelen ongeveer 50% van alle nieuwbouwwoningen, circa 70% van het metrage nieuwe kantoorruimte voor de markt en circa. 80% van het metrage in planmatig ontwikkelde winkelcentra. De NEPROM inventariseert jaarlijks welke activiteiten haar leden in het voorbije jaar hebben ontplooid in de verschillende segmenten van de vastgoedmarkt en welke verwachtingen zij hebben voor het nieuwe jaar. De resultaten van deze enquête – de NEPROM Conjunctuurtest en het boek NIEUW Commercieel Vastgoed- worden jaarlijks gepubliceerd.

Hoorn_Jeudje (4)
Hollands_Glorie_Hoogwoud (17)

Naast de statutair vastgelegde doelstellingen heeft de NEPROM tevens een educatieve doelstelling. De Vereniging wil kennis overdragen over het vakgebied projectontwikkeling, zowel aan de medewerkers van lidbedrijven als aan derden.

De doelstelling van NEPROM past in de ontwikkelingsvisie van ZeemanVastgoed en daarmee vinden wij het ook belangrijk om lid te zijn. Bovendien is het lidmaatschap ook een soort erkenning of bevestiging voor ons bedrijf.