Geschiedenis

Het prille begin
De succes story van de Zeeman-bedrijven begint in 1962. In dat jaar startte Jo Roelof Zeeman met een eenmansbedrijfje, Architectenbureau Jo Roelof Zeeman, aan de Burgemeester van Baarstraat 69 in Volendam. De destijds nog jonge ondernemer was liever aannemer geworden, maar hij had nu eenmaal ervaring opgedaan bij het architectenbureau van de heer N.H. Oudejans in Purmerend. Het leek hem verstandiger om in de architectuur verder te gaan.

Vanuit de slaapkamer van het woonhuis in Volendam werden de zaken voortvarend aangepakt. Opa Zeeman was bakker en later fruitteler en had geen contacten binnen de bouwwereld. Jo Roelof Zeeman moest het zelf zien te rooien. Dat ging hem goed af, omdat hij oog had voor de commerciële aspecten van z’n vak. Bij veel architecten speelt het creatieve proces de boventoon. Zo niet bij hem. Begin jaren zestig was er in Nederland grote behoefte aan kwalitatief goede woningwet-woningen voor de snel groeiende bevolking.

Jo Roelof Zeeman onderkende als een van de eerste deze kwantitatieve vraag, waarop handig werd ingespeeld. In die tijd rolden zo’n 400 woningen per jaar van de tekentafel, in opdracht van woningbouwverenigingen en gemeentelijk woningbedrijven. Deze stap markeert de stap naar de projectontwikkeling. Steeds vaker werden in Westfriese gemeenten voor eigen rekening en risico koopwoningen ontwikkeld. Geografisch gezien werd steeds verder gekeken.

De opmaat naar succes
Op 4 oktober 1966 volgde de verhuizing naar een nieuw kantoor aan de Westerkoogstraat 47-48 te Oosthuizen. Na 7 jaar had hij 30 mensen in dienst. Het architectenbureau floreerde. Begin jaren ’70 begon een idee te rijpen. Door zelf te gaan optreden als opdrachtgever voor de bouw van koopwoningen viel meer te verdienen aan een woning. Deze gedachte leidde op 30 december 1975 tot de oprichting van B.V. Planontwikkeling Reka (afkorting van de 1e letters van de voornamen van de kinderen en de partner respectievelijk Rob, Ed, Karin, Ali).
Uit het oogpunt van risicospreiding werden vervolgens Woningbouw Hoorn B.V., Woningbouw West-Friesland B.V. en Alpha-Hilversum Project Ontwikkeling B.V. opgericht. Op 11 augustus 1983 werd de naam van B.V. Planontwikkeling Reka statutair gewijzigd in Woningbouw Reka B.V. Ook ziet in mei 1982 de Stichting Garantie Woningbouw Jo Roelof Zeeman het levenslicht.

De projectontwikkeling groeide gestaag. Naar al snel bleek, was de opsplitsing van de projectontwikkelingsactiviteiten in verschillende bv’s naar geografische ligging erg onhandig voor de ontwikkeling van de naamsbekendheid en reclame en marketing van het bedrijf. Op 1 mei 1986 werd daarom de naam van Woningbouw Reka B.V. gewijzigd in Zeeman Vastgoed b.v. Tegelijkertijd werden de activiteiten van de andere ontwikkelingsmaatschappijen eveneens in Zeeman Vastgoed b.v. ondergebracht. Met het oog hierop is met ingang van het seizoen 1986 – 1987 gestart met de sponsoring van Handbalvereniging Zeeman Vastgoed – SEW, teneinde de naamsbekendheid te vergroten. Na 25 jaar hoofdsponsorschap is dit met ingang van het seizoen 2009 – 2010 omgezet in subsponsor.

De tweede generatie
In de tweede helft van de jaren ’80 treedt de tweede generatie van de familie Zeeman toe tot het bedrijf. Ook Anka Reijnen en Peter Langenberg, respectievelijk de partners van Ed en Karin, starten in deze periode hun loopbaan bij het familiebedrijf. Eind jaren ’80 is het personeelsbestand van het gehele bedrijf
gegroeid naar zo’n 45 medewerk(st)ers. Dit is de directe aanleiding voor een nieuwe verhuizing op 1 januari 1990: van Oosthuizen naar Hoorn aan de Nieuwe Steen 5. Een prachtig nieuw kantoor naar ontwerp van Rob Zeeman van Zeeman Architekten BNA.

Ondanks economische ups & downs ontwikkelt Zeeman Vastgoed zich gestaag tot een toonaangevende Noord-Hollandse ontwikkelaar. Het accent ligt voor meer dan 90% op de ontwikkeling van woningen, maar af en toe worden er ook utiliteitsprojecten ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is het winkelcentrum Havenhof in Volendam. In deze periode staat Jo Roelof Zeeman nog steeds aan het roer van Zeeman Vastgoed. Karin en Peter weken begin jaren ’90 de verkoop van de woningen alsmede de assurantie- en hypotheekactiviteiten los van Zeeman Vastgoed. Hiermee starten zij op 1 maart 1994 de makelaardij Zeeman advies groep, inmiddels is de naam gewijzigd in Zeeman Makelaars.

De turbulente jaren ’90
In de jaren ’90 raakt het hele bedrijf in een stroomversnelling. Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) wordt opgericht op 1 maart 1993 en gaat al in 1998 naar de beurs. Het personeelsbestand verdubbelt in de jaren ’90 tot ca. 100 medewerk(st)ers. Het gebouw blijkt al snel te klein. In 1996 wordt daarom een nieuwe verdieping toegevoegd. NSI en Zeeman Vastgoed Beheer (ZVB) dijen uit temidden van de andere Zeeman-bedrijven.

In deze roerige tijden ontwikkelt Zeeman Vastgoed grote projecten, zoals plan Houthaven in Oosterhout (335 woningen), samen met Intermaris Woondiensten ’t Jeudje in de binnenstad van Hoorn (120 woningen en een parkeergarage voor 340 auto’s) en samen met Projektontwikkelingsmij. De Peyler Het Nieuwe Glas in Hoorn (200 woningen in de stijl van de Amsterdamse school). In de tweede helft van de jaren ’90 ‘ontgroeid’ Jo Roelof Zeeman langzaam de projectontwikkeling als gevolg van de explosieve groei van NSI.

De Zer00’s
In 1997 treedt Peter Langenberg daarom toe tot de directie van Zeeman Vastgoed om op termijn in de voetsporen van Jo Roelof Zeeman te treden. Rond de millenniumwisseling barst het gebouw bijna uit z’n voegen. Met name NSI en ZVB groeien hard als gevolg van het succesvolle aankoopbeleid. In 2000 verhuizen NSI en Zeeman Vastgoed Beheer naar een nieuwe locatie. In deze periode treedt Ed Zeeman terug als aandeelhouder van Zeeman Vastgoed. Vanaf dat moment zijn Rob, Karin en Peter samen aandeelhouders van Zeeman Vastgoed. Op 1 oktober 2007 wordt Zeeman Vastgoed Beheer door NSI ingelijfd en gekocht. Op dezelfde datum start Ed Zeeman met zijn rechterhand  Henk de Vries, Zeeman De Vries Vastgoedmanagers voor het beheer van onroerend goed van (institutionele) beleggers en doet dit vanuit een kantoorpand in de binnenstad van Hoorn. Op 27 mei 2002 vervult Jo Roelof Zeeman een lang gekoesterde wens: het starten van een eigen vastgoedbeleggingsfonds, Stichting Vastgoed Beheer Hoorn. Op 1 september 2007 worden middels de vestiging van Zeeman Trust in een kantoorpand op de Nieuwe Steen, de activiteiten voor dit bedrijf op grotere schaal ingezet.

In de tussentijd heeft ZeemanVastgoed zich in de periode van 1996 tot heden verder geprofessionaliseerd. Het team groeide van 2 personeelsleden in 1996 (Jo Roelof Zeeman & Ad Evers) tot 14 fte’s in 2008. In 2003 trad Jo Roelof Zeeman formeel terug als directeur. Peter Langenberg had toen al de dagelijkse leiding en staat sindsdien aan het hoofd van ZeemanVastgoed. Met de komst van eigen specialisten op bouwkundig en civieltechnisch gebied kan Zeeman Vastgoed zich steeds onafhankelijker jegens derden opstellen. In de jaren 2007 en 2008 bloeide het bedrijf als nooit te voren. In 2008 sloeg de crisis wereldwijd toe en belandde de woningmarkt kort daarna in een impasse, die maar liefst tot 2014 aanhield. De crisis leidde in 2013 tot het faillissement van Zeeman Architekten BNA en liet zijn sporen na bij Zeeman Vastgoed en Zeeman Makelaars. Inmiddels heeft Zeeman Architekten onder een nieuwe leiding een doorstart gemaakt onder de naam TBE-ZA architecten & ingenieurs.

De toekomst
In 2016 bestaat ZeemanVastgoed 40 jaar. Het bedrijf heeft in die tijd vele opvallende en markante projecten gerealiseerd. In het oog springende voorbeelden zijn o.a. ’t Jeudje en Streektuinen in Hoorn, welke projecten in samenwerking met woningcorporatie Intermaris zijn gerealiseerd. Ten behoeve van de ontwikkeling van diverse projecten met Intermaris is op 20 augustus 2003 de v.o.f. Terra Marique opgericht. In de nabije toekomst zal door Terra Marique een nieuw spraakmakend project van de grond worden getild, het project ‘Holenkwartier’ op de voormalige Philipslocatie in Hoorn.

Maar ook in andere plaatsen zullen in de toekomst nog veel verschillende projecten van ZeemanVastgoed worden gerealiseerd. Te denken valt aan het herontwikkelingsproject  ‘Wilhelminahaven’ in Oosterhout, plan ‘Reiger’ in Leimuiden en het bijzondere plan ‘Allure aan de Amstel’ in Uithoorn. Maar ook in de regio gaan de ontwikkelingen door, zoals bijvoorbeeld in De Goorn, Hoogkarspel en Hoorn. Kortom, ZeemanVastgoed barst nog van de ambities. Met de ontwikkelingsstrategie “Dromen, denken, durven, doen” is ZeemanVastgoed klaar voor de toekomst!

ZeemanVastgoed, ontwikkelen om te leven

Lees hier de projectgeschiedenis

geschiedenis1
geschiedenis3
geschiedenis4
geschiedenis6
geschiedenis10
geschiedenis16