Stefan Huits

Projectmanager Infra en Milieu

‘Mijn rol betreft met name het managen van de werkzaamheden vóór en juist na de daadwerkelijke woningbouw. Mogelijke sloop en sanering, aanleg van riolering, overige nutsvoorzieningen en bouwwegen om de bouw mogelijk te maken. Na de bouw wordt gestart met het woonrijp inrichten van de openbare ruimte.

Dat zorgt ervoor dat de bewoners na oplevering kunnen genieten van hun nieuwe woning én direct gebruik kunnen maken van een kwalitatief en comfortabel ingerichte openbare ruimte in de nieuwe wijk en ontsluiting op bestaande infrastructuur.

En dit alles in goede samenwerking en met oog en hart voor de (onderlinge) relaties met alle bij het project betrokken stakeholders.’