20sep
Aan: 20 september 2019

Naar aanleiding van het faillissement van Noordersluis heeft Mulder Beton retentierecht uitgeoefend op het werk van nieuwbouwproject BuitenGewoon. ZeemanVastgoed is, samen met Woningborg en de curator, een kortgeding procedure gestart om het retentierecht op te heffen. Dat kortgeding heeft maandag 9 september jl. bij de Rechtbank Den Haag gediend en woensdag 18 september jl. is het vonnis gewezen. De uitspraak van de Rechtbank is zeer positief.

Mulder Beton heeft op oneigenlijke gronden het retentierecht uitgeoefend en moet dat binnen 24 uur na vonnis opheffen.

De curator heeft inmiddels gesteld dat hij de aannemingsovereenkomst tussen de kopers en Noordersluis niet zal nakomen waardoor Woningborg aan zet is en uitvoering zal geven aan de afbouwwaarborg. Dat betekent in dit geval ook daadwerkelijk afbouw.

Inmiddels is Woningborg met Van Wijnen Lelystad in gesprek omtrent de afbouw. Zodra hier meer zekerheid over is worden de kopers wederom bericht door Woningborg.