20jun
Aan: 20 juni 2018

Het bestemmingsplan voor het terrein tussen het Wilhelminakanaal en De Gecroonde Bel is definitief. De nieuwe buurt gaat Wilhelminahaven heten. In samenwerking met mede-eigenaar Thuisvester wil ZeemanVastgoed hier ongeveer 227 nieuwe huizen gaan bouwen. Er komen meerdere soorten huizen en appartementen in verschillende prijsklassen en sociale huurwoningen.

De Raad van State heeft vandaag uitspraak gedaan over het bestemmingsplan van de Wilhelminahaven. Er was daar een tweede keer beroep ingediend tegen het aangepaste bestemmingsplan voor dat terrein. Het bestemmingsplan werd in mei 2017 aangepast nadat omwonenden beroep aantekenden bij de Raad van State tegen dit plan.

Beroepen ongegrond
Omwonenden waren ontevreden met de manier waarop er onderzoeken voor dit bestemmingsplan gedaan zijn. Deze onderzoeken gingen over ontmoetingsplaatsen, mogelijke windhinder en verkeersdrukte op de Bredaseweg met de komst van de nieuwe wijk. De Raad van State heeft nu de beroepen ongegrond verklaard. Daarmee wordt het aangepaste bestemmingsplan onherroepelijk.

Eerste woningen zomer 2019
De benodigde vergunningen worden zo snel mogelijk aangevraagd. Er is  veel interesse in het toekomstige plan voor de Wilhelminahaven. We hopen dan ook snel te kunnen starten met de ontwikkeling van het terrein. Naar verwachting wordt dit najaar gestart met het bouwrijp maken van het terrein. Volgens de huidige planning wordt er zomer 2019 gestart met de bouw van de eerste woningen in Wilhelminahaven. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via www.wilhelminahaven.nl.