09aug
Aan: 9 augustus 2016

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft tot teleurstelling van Tandem Oosterhout Beheer B.V. (het samenwerkingsverband van Thuisvester en Zeeman Real Estate) en de gemeente het bestemmingsplan ‘Wilhelminahaven’ in Oosterhout vernietigd. Dit blijkt uit een uitspraak van 3 augustus 2016.

Woningbouw op het voormalige MPO-terrein

Met het bestemmingsplan wilden Tandem Oosterhout Beheer B.V. en de gemeente Oosterhout de bouw van 233 woningen mogelijk maken, waarvan er 227 moeten komen op de plek van de voormalige fabriek Magnetic Products Oosterhout, het zogenoemde MPO-terrein. Van deze woningen zou een deel gestapeld zijn. De gestapelde woningen zouden worden verdeeld over twee appartementengebouwen met een maximale hoogte van 22 meter en een woontoren met een maximale hoogte van 40 meter, de kanaaltoren genoemd. Door deze plannen vrezen enkele omwonenden onder meer aantasting van hun privacy en verkeers- en parkeeroverlast. Zij kwamen tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

 

Verkeer

De nieuwe woonwijk zal worden ontsloten via de Bredaseweg. Gezien de conclusies uit de diverse verkeersonderzoeken die in dit kader zijn verricht, had de gemeenteraad naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak beter moeten onderbouwen dat de verkeerstoename door het plan niet tot onaanvaardbare gevolgen voor de doorstroming op de Bredaseweg zal leiden.

 

Windhinder

Daarnaast heeft de gemeenteraad naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak “niet inzichtelijk gemaakt” of in de omgeving van de nieuwe, 40 meter hoge kanaaltoren onaanvaardbare windhinder kan optreden. Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak kan er door zo’n hoge toren windhinder optreden en had er daarom een windklimaatonderzoek moet worden uitgevoerd. Dat nader onderzoek is echter niet verricht, zonder toereikend te motiveren waarom. Partijen waren er bij vaststelling van het vernietigde bestemmingsplan vanuit gegaan, dat dit onderzoek later kon worden verricht bij de aanvraag omgevingsvergunning.

 

Gevolg van de uitspraak

Vanwege de samenhang van de vernietigde onderdelen is de Afdeling bestuursrechtspraak tot het eindoordeel gekomen, dat het gehele bestemmingsplan moet worden vernietigd. Gevolg van de uitspraak is, dat de gemeenteraad van Oosterhout een nieuw bestemmingsplan moet vaststellen als zij de woonwijk Wilhelminahaven wil verwezenlijken. Verantwoordelijk wethouder Marcel Willemsen (Ruimtelijke Ordening) heeft inmiddels aangegeven, dat de gemeente het bestemmingsplan inderdaad opnieuw gaat maken. “We gaan nieuw onderzoek doen en komen met een nieuwe onderbouwing”, aldus de wethouder.