Bestemmingsplan Wilhelminahaven in Oosterhout opnieuw vastgesteld

18 mei 2017
Tandem Oosterhout BV werkt aan de herontwikkeling van het voormalige MPO-terrein tot een nieuwe woonbuurt genaamd Wilhelminahaven. Op deze binnenstedelijke locatie nabij het centrum van Oosterhout zullen ongeveer 227 woningen in de koop- en huursector worden gerealiseerd. Er komen zowel gestapelde als grondgebonden woningen in verschillende prijsklassen en voor verschillende doelgroepen. Het plan zal gefaseerd uitgevoerd worden.

Bestemmingsplan

De Raad van State heeft op 3 augustus 2016 het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan vernietigd. De Raad van State was van mening, dat de gemeente een aantal aspecten onvoldoende had onderbouwd. Om deze reden is aanvullend onderzoek gedaan. Het bestemmingsplan is nu wederom, met de aanvullende onderzoeken, op 17 mei jl. in de gemeenteraad behandeld. Hierbij is door een ruime meerderheid in de gemeenteraad besloten het bestemmingsplan opnieuw  vast te stellen.

Planning

De vaststelling van het  bestemmingsplan zal opnieuw gepubliceerd worden en ter inzage worden gelegd. Mogelijkerwijs volgt er nog een zgn. beroepsprocedure bij de Raad van State. Ondertussen wordt door de architecten volop doorgewerkt aan de woningontwerpen, terwijl tegelijkertijd de voorbereidingen voor het bouw- en woonrijpmaken worden getroffen. De sloop van het voormalige fabriekscomplex is inmiddels geheel afgerond. In 2018 zal worden gestart met de bouw van de woningen.
zomersluiting
21-7-2022

Zomersluiting

20220530_Holenkwartier2a_blok5_web
15-7-2022

Start verkoop Holenkwartier fase 2a in Hoorn!!

Independent Photographer
16-6-2022

Feest in Holenkwartier in Hoorn