03sep
Aan: 3 september 2021

Maandag 30 augustus jl. hebben Peter Langenberg namens Terra Marique en Janne Junior van Excel namens Schadenberg, de bouwteamovereenkomst getekend voor uitvoering van het woonrijp maken van fase 1a van het Holenkwartier in Hoorn.

Het streven is de openbare buitenruimte in deze eerste fase van het Holenkwartier gelijktijdig op te leveren met de 36 woningen die samen fase 1a vormen. Dit vraagt om een zeer nauwgezette planning en afstemming met o.a. de bouwkundig aannemer en ‘derden’ partijen. Tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vergt dit een integrale samenwerking en het volste vertrouwen in elkaars expertise. Met de gesloten bouwteamovereenkomst is het vertrouwen in elkaar bezegeld.

Kijk voor meer informatie over de wijk en het aanbod op www.holenkwartier.nl.