14jul
Aan: 14 juli 2016

Projectontwikkelaar Terra Marique en gemeente Hoorn ondertekenden op 13 juli het gezamenlijk ambitiedocument Onverwachts Hoorn. De ambitie vormt de basis voor de ontwikkeling van het voormalig Philipsterrein aan de Holenweg.

 

Op het voormalig Philipsterrein moet het Holenkwartier ontstaan, een eigentijds gebied voor wonen, werken en recreëren in een vorm die uniek is voor Hoorn. Een mix van stedelijke woonvormen, openbaar gebied en voorzieningen, dat voortbouwt op het industriële karakter van de locatie. Meer informatie over het Holenkwartier: holenkwartier.nl.

 

Nieuwe aanpak

Ook de aanpak van de ontwikkeling van het Holenkwartier is eigentijds. De gemeente Hoorn biedt de ontwikkelaar ruimte door op afstand te blijven, de kaders te stellen en het plan te toetsen. Er is nadrukkelijk geen blauwdruk van het plan. Wethouder Ben Tap: ‘Dit is nieuw en spannend voor ons als organisatie en bestuur. We zijn gewend aan uitgewerkte plannen, maar in de geest van de nieuwe Omgevingswet schrijven we niet voor, bewegen we juist mee. Daarmee kunnen wij als overheid en Terra Marique als ontwikkelaar gemakkelijker inspelen op de maatschappelijke behoefte.’

 

Samen met bewoners en ondernemers

Voor Terra Marique gaat het dit keer ook anders dan gebruikelijk. Peter Langenberg: ‘We vullen het Holenkwartier in op basis van de vraag uit de samenleving. Het plan heeft wel een hoofdstructuur, want je moet goed nadenken over bijvoorbeeld verkeersroutes. Maar wat er precies op de kavels komt, dat bepalen de toekomstige bewoners grotendeels. Daarvoor zijn we een participatietraject gestart, bewoners en ondernemers komen bij wijze van spreken aan de tekentafel te zitten.’

 

Verdere proces

Met het gezamenlijk ambitiedocument zijn de kaders en uitgangspunten voor het Holenkwartier goeddeels duidelijk. De volgende stap is de voorbereiding van het ontwerpbestemmingsplan. De gemeente gaat een inspraakavond houden over het plan en Terra Marique vervolgt het participatietraject met bewoners en ondernemers. De opbrengsten hiervan krijgen een plek in het ontwerpbestemmingsplan. Naar verwachting is in het laatste kwartaal van 2017 het hele ruimtelijke ordeningsproces doorlopen en kan de bouw van het Holenkwartier in de loop van 2018 opgestart worden.