17apr
Aan: 17 april 2020

Er zit weer beweging in het project Kop Roode Vaart in Zevenbergen! Het oorspronkelijke project langs de Roode Vaart kon in het verleden geen doorgang vinden, omdat het bestemmingsplan uiteindelijk niet kon worden vastgesteld. Verschillende ontwikkelaars en plannen passeerden in de tussentijd – tevergeefs – de revue.

Nu 20 jaar later, neemt ZeemanVastgoed het heft in handen. Inmiddels hebben wij een Intentieovereenkomst getekend met de gemeente Moerdijk, waarmee wij het voortouw nemen in de ontwikkeling van het gebied. In samenwerking met andere grondeigenaren wordt nu gestart met een haalbaarheidsonderzoek. In het voorjaar van 2021 moet daarmee duidelijk worden of het plan daadwerkelijk haalbaar is.