MIX-gebouw Hoorn opvanglocatie Oekraïense vluchtelingen

2 mei 2022

Sinds 11 maart 2022 is ZeemanVastgoed trotse eigenaar van het MIX-gebouw aan de Verlengde Lageweg 19 in Hoorn. Het uiteindelijk doel is transformatie van het kantoorcomplex tot woongemeenschap voor jong en oud, maar zover is het nog niet. In de tussentijd doet het gebouw dienst als bedrijven-hub en is met de gemeente overeenstemming bereikt over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de westvleugel van het pand. De MIX doet zijn naam eer aan!

Kort na de overname van het pand van Hermans OG B.V. werd ZeemanVastgoed door gemeente Hoorn benaderd met het verzoek De MIX beschikbaar te stellen voor de opvang van vluchtelingen. Iedere gemeente moet locaties organiseren voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen en het complex aan de Verlengde Lageweg leek daarvoor een uitgelezen kans. Dat was wel een uitdaging. De gemeente had namelijk de westvleugel van het object voor ogen, terwijl deze nog bij verschillende ondernemers in gebruik was.

Om in deze crisissituatie toch een steentje bij te kunnen dragen is besloten een moreel beroep te doen op de zittende huurders, waaronder voormalig eigenaar Hermans. Hen is gevraagd te verhuizen, waarbij in de oostvleugel van het gebouw alternatieve kantoorruimte werd aangeboden. Alle huurders hebben daaraan uiteindelijk hun medewerking verleend, waarna het pand op 19 april jl. leeg kon worden opgeleverd. De voorbereidingen op de huisvesting van vluchtelingen zijn nu in volle gang en in mei 2022 verwacht de gemeente de eerste mensen in het gebouw te kunnen verwelkomen.

Gemeente Hoorn en ZeemanVastgoed hopen hiermee alle tijdelijke bewoners van het pand een veilig heenkomen en naar omstandigheden prettig verblijf te kunnen bieden. Dank gaat uit naar alle ondernemers die ad hoc hun medewerking hebben verleend aan een spoedverhuizing uit de westvleugel, makelaar Paul Moerkamp van Van Overbeek Makelaars Hoorn die het gehele proces begeleid heeft en alle partners die bewoning in het pand op zo’n korte termijn medemogelijk maken.

“Deze crisis laat zien hoe we snel tot elkaar kunnen komen en hoe we op korte termijn samen grote stappen kunnen zetten. Laat dit een voorbeeld zijn voor de bredere huisvestingsopgave die Nederland in zijn greep houdt”, aldus Peter Langenberg, directeur van ZeemanVastgoed.

Nb. de eerste vluchtelingen zijn in juni opgevangen op de locatie.

20230512_vlag_Landsheer
15-5-2023

Hijsen van de vlag markeert start bouw Landsheer Warmenhuizen

20230510_Tekenen intentieovereenkomst Florapark-Westeinde
12-5-2023

Ontwikkelaars starten onderzoek naar haalbaarheid woningbouw in Florapark-Westeinde

20230407_bouw_Wilhelminahaven2 (1)
20-4-2023

Wilhelminahaven groeit