26jan
Aan: 26 januari 2021

Aan de rand van Medemblik komt een nieuwe wijk. In deze nieuwe wijk komen ongeveer 200 woningen. Dit nieuwbouwproject ligt ten zuiden van de wijk Schepenwijk II. Het wordt een wijk met veel water, groen en aandacht voor duurzaamheid

Nieuwbouwwoningen worden tegenwoordig niet meer op het gasnet aangesloten. Ook deze huizen zijn aardgasloos. In dit plan komen verschillende soorten woningen. De verdeling is als volgt:

40% – 50% rijwoningen/beneden- boven woningen, waarvan 25% sociale huur
25% – 35% twee onder een kap woningen (koop)
15% – 25% vrijstaande woningen (koop)
Circa 5% kavels

Verkoop en verhuur
Woningcorporatie de Woonschakel gaat de sociale huurwoningen verhuren. Gemeente Medemblik deelt begin 2021 meer over de verkoop van de woningen. Zij informeren via de gemeentelijke website, de nieuwsbrief en de verschillende media.

Samenwerking
De gemeente is eigenaar van een deel van de grond. Het andere deel is van twee ontwikkelaars, ZeemanVastgoed en BPD ontwikkeling. Alle partijen werken samen om een mooie wijk te maken.

Quickscan natuur
In het kader van de Wet Natuurbescherming zijn wij verplicht een natuurtoets te laten uitvoeren. Via een kwalitatieve ‘quickscan’ krijgen we inzicht in welke (beschermde) flora- en faunasoorten aanwezig zijn in het projectgebied. Elke quickscan begint met een bureau-onderzoek. Dit brengt in kaart welke plant- en diersoorten te verwachten zijn op de planlocatie. Hierna volgt een veldbezoek waarin een ecoloog vaststelt of beschermde soorten aanwezig zijn, verwacht worden of afwezig zijn. De resultaten van het bureau-onderzoek en het veldbezoek worden vastgelegd in een quickscanrapport, inclusief conclusies en aanbevelingen voor het vervolgtraject. Dit onderzoek vindt januari 2021 plaats en duurt ongeveer een halve dag. Het hele terrein en omliggend water wordt onderzocht. De Antea Group gaat het onderzoek uitvoeren.

Bron: Ons Westfriesland