Onthulling bouwbord Landsheer Warmenhuizen

17 december 2021

Op 17 december jl. onthulden wethouder Jelle Beemsterboer van gemeente Schagen en Peter Langenberg, directeur van ZeemanVastgoed, het bouwbord op de locatie Landsheer in Warmenhuizen. Hiermee is het startsein gegeven voor de bouw van 153 woningen op deze locatie aan de oostkant van Warmenhuizen. Wethouder Woningbouw, Jelle Beemsterboer: “We gaan hier 153 woningen realiseren. Dit plan is in goed overleg met de projectgroep in het dorp tot stand gekomen en gaat nu van start. Ik weet dat veel inwoners er op wachten, want er is veel vraag naar woningen in Warmenhuizen.”

De locatie Landsheer, vlakbij de Remmerdel in Warmenhuizen gelegen, biedt kansen om  invulling aan een deel van deze vraag te geven. De gemeente werkt voor de goede invulling van deze wijk samen met een projectgroep met inwoners uit Warmenhuizen die veel energie steken in dit project voor hun dorp. Einddoel van het project is om een mooie bij Warmenhuizen passende woonwijk te realiseren met woningen, groen en bijbehorende openbare ruimte. Daarmee is de realisatie van de uitbreiding voor een toekomstbestendig, duurzaam en leefbaar Warmenhuizen een feit. Zo wordt de kwaliteit van de bestaande kern versterkt. Inmiddels heeft deze toekomstige wijk de naam Landsheer gekregen. In de middeleeuwen was Warmenhuizen een heerlijkheid, bezit van een heer, waaraan bepaalde heerlijke rechten zijn verbonden. De Landsheer was de eigenaar van deze heerlijkheid.

In Landsheer worden 153 woningen gebouwd, waarvan 62 in het goedkope segment, sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen. Er komt een appartementencomplex van 11 woningen, ook aantrekkelijk voor senioren. ZeemanVastgoed realiseert naast het woningbouwprogramma ook middel-dure en dure koopwoningen. “Uitstekende samenwerking tussen gemeente en ontwikkelaar leidt tot een innovatieve wijk en prachtige mix van woningen voor starter tot senior,” aldus ZeemanVastgoed. Aan de hand van het bestemmingsplan werkt ZeemanVastgoed aan het ontwerp van de woningen die in de wijk zullen worden gerealiseerd. De verkoop van de woningen start in april/mei 2022.

De ontwikkeling van de wijk Landsheer is een gezamenlijk initiatief van ZeemanVastgoed en de gemeente Schagen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden op www.woneninlandsheer.nl

BPD ZV
16-1-2024

BPD koopt 6 grond- en ontwikkellocaties van ZeemanVastgoed

DeKas3-2
19-9-2023

Samenwerkingsovereenkomst appartementsgebouw De Kas in Bangert & Oosterpolder fase A-West getekend

Sponsoring 2023-2024
8-9-2023

Handbalvereniging Westfriesland SEW wordt ook dit seizoen 2023-2024 gesponsord door ZeemanVastgoed