22okt
Aan: 22 oktober 2015

De gemeenteraad van Oosterhout heeft op 20 oktober een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor de locatie van het voormalig MPO-terrein aan de Bredaseweg in Oosterhout. Door de vaststelling verdwijnt de huidige industriebestemming en wordt de realisatie van zo’n 230 woningen mogelijk.

In 2007 zijn Thuisvester uit Oosterhout en ZeemanVastgoed uit Hoorn gezamenlijk eigenaar geworden van het voormalige MPO-terrein (Magnetic Products Oosterhout) aan de Bredaseweg in Oosterhout. Op deze locatie staat nu nog een grote fabriek waar tot 2012 de productie van onder andere cassettebandjes plaats vond. De fabriek wordt gesloopt, zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is.

Partijen hebben een plan ontwikkeld voor de realisatie van circa 230 eenheden, bestaande uit zowel appartementen en grondgebonden woningen, met uiteraard ruim voldoende keuzemogelijkheden in woningtypen voor de verschillende doelgroepen. Met dit bestemmingsplan is dan ook de basis gelegd om deze binnenstedelijke centrumlocatie te transformeren tot een hoogwaardig woongebied.

Planning
De ontwikkelaars gaan nu aan de slag om de woningen verder te ontwerpen en deze in verkoop te brengen. Na de sloop van het complex en het bouwrijp maken van het gebied zal aansluitend gestart worden met de bouw.