29jan
Aan: 29 januari 2021

Donderdag 28 januari jl. is de verkoop gestart van 45 fraaie appartementen in Allure aan de Amstel in Uithoorn. Voorafgaand aan de start verkoop is de samenwerkingsovereenkomst tussen ZeemanVastgoed en Ooms Bouw getekend voor de realisatie van deze prachtige appartementen met zicht over de Amstel. Zij zullen tevens de 37 grondgebonden woningen bouwen welke in het voorjaar in verkoop zullen gaan. Kijk voor meer informatie op www.allureaandeamstel.nl.