15okt
Aan: 15 oktober 2015

Een deel van de Hoornse politiek moet duidelijk nog even wennen aan de vrijheden die Terra Marique worden geboden bij de plannen voor het voormalige Philipsterrein aan de Holenweg. Vooral VVD en VOC Hoorn willen een vinger aan de pols houden bij de totstandkoming van het ‘dynamisch bestemmingsplan’.

‘Onverwachts Hoorn’ heet de eerste opzet van de invulling van het gebied. Op deze manier is er zowel inhoudelijk als procedureel nog niet eerder gebouwd in Hoorn. Er worden functies als wonen, kleinschalige bedrijvigheid en recreatie met elkaar vermengd. Daarnaast krijgt de ontwikkelaar de ruimte om de plannen over een langere periode (tien jaar) uit te voeren, waarbij het bestemmingsplan niet helemaal is dichtgetimmerd.

De algemene raadscommissie sprak er dinsdagavond over. De politiek vindt unaniem dat de ideeën verder uitgewerkt zouden moeten worden. Maar de gedachte dat een projectontwikkelaar vrijheden krijgt toebedeeld, was niet voor iedereen vanzelfsprekend. Volgens Hans Weeda (VOC Hoorn) is in het verleden in Hoorn wel meer geëxperimenteerd met vormen van opdrachtgeverschap en heeft de gemeente daarvoor leergeld moeten betalen. Marjon van der Ven (VVD) sprak de wens uit dat de raad wel aan het begin van het proces bij de plannen wordt betrokken, zodat er geen zaken ontwikkeld worden die de politiek absoluut niet wil.

Verschillende fracties vroegen aandacht voor het parkeren in de omgeving. De aanpalende voetbalclub Always Forward maakt gebruik van de strook parkeerplaatsen die langs het Phlipscomplex loopt en zou in het verleden de toezegging hebben gekregen dat die mogelijkheid blijft bestaan, omdat er ten behoeve van woningebouw een veld en parkeerplaatsen werden ingeleverd.

Uit gegevens van het Kadaster blijkt dat net alleen het Philipscomplex, maar ook de weg met parkeerplaatsen eigendom is van Terra Marique, het samenwerkingsverband tussen Intermaris en Zeeman. SP en PvdA vroegen hier aandacht voor, omdat de voetbalclub in de problemen komt wanneer het parkeren moeilijk wordt.

Volgens wethouder Ben Tap (D66) zal het parkeren voor de toekomstige bewoners op eigen terrein plaatsvinden en zal dat voor Always Forward geen probleem vormen. Hij riep de poli-tiek op het plan met een andere bril op te bekijken dan normaal. ,,Het plan wordt zeker niet in een jaar gebouwd. Het zal organisch tot stand komen, in samenwerking met de toekomstige gebruikers. Ik ben er van overtuigd dat er een prachtige nieuwe woonwijk komt.”

Bron: Noordhollands Dagblad 8 oktober 2015